Przebudowa dwóch mostów kolejowych na LK 47

W trakcie realizacji

Przebudowa dwóch mostów kolejowych na LK 47

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dwóch mostów kolejowych w km 22,991 i w km 24,205 zelektryfikowanej linii kolejowej nr 47 WKD na przepust ramowy z betonu zbrojonego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Property Summary

Dokumentacja projektowa obejmująca koncepcję programowo-przestrzenną, Projekt Budowlany, Pozwolenie na budowę, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorys Inwestorski.

Branże: inżynieryjna, torowa, drogowa, instalacje sanitarne, zarządzanie projektem i koordynacja techniczna.

Property Features

  • Adres: Reguły koło Pruszkowa
  • Termin realizacji: 06/2023-06/2024
  • Klient: WKD
  • Inwestor: Warszawska Kolej Dojazdowa

Trafiklab sp. z o. o.
ul. Hoża 86/200
00-682 Warszawa

tel.: +48797767000
kontakt@trafiklab.pl

NIP: PL5223206586
KRS: 0000913101

Copyright © 2022 Trafiklab . Created by Coal Creative Interactive Agency