Przebudowa układu peronowego na p. o. WKD Reguły

W trakcie realizacji

Przebudowa układu peronowego na p. o. WKD Reguły

Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa układu peronowego na p. o. WKD Reguły"

Property Summary

Dokumentacja projektowa obejmująca koncepcję programowo-przestrzenną, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorys Inwestorski.

Branże: konstrukcyjna, elektroenergetyka, sieć trakcyjna, telekomunikacja kolejowa, sterowanie ruchem kolejowym , torowa, drogowa, instalacje sanitarne , zarządzanie projektem i koordynacja techniczna.

Property Features

  • Adres: Reguły koło Pruszkowa
  • Termin realizacji: 11/2022 -
  • Klient: WKD
  • Inwestor: Warszawska Kolej Dojazdowa

Trafiklab sp. z o. o.
ul. Hoża 86/200
00-682 Warszawa

tel.: +48797767000
kontakt@trafiklab.pl

NIP: PL5223206586
KRS: 0000913101

Copyright © 2022 Trafiklab . Created by Coal Creative Interactive Agency