Rewitalizacja linii kolejowej Sokołów Podlaski-Siedlce

W trakcie realizacji

Rewitalizacja linii kolejowej Sokołów Podlaski-Siedlce

Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce LK 55 na odcinku od km 90+104 do km 119+870

Property Summary

Dokumentacja projektowa obejmująca koncepcję programowo-przestrzenną, Projekt Budowlany, Decyzja środowiskowa, Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej, Pozwolenie na budowę / Zgłoszenie robót budowlanych, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Powykonawcza.

Branże: branża torowa z odwodnieniem, drogowa, obiekty inżynieryjne,  konstrukcyjno – budowlana (peronowa), elektroenergetyczna, sieć trakcyjna, telekomunikacyjna, instalacje sanitarne, sprawy formalno-prawne, zarządzanie projektem i koordynacja techniczna.

Property Features

  • Adres: LK55 od km 90+104 do km 119+863
  • Termin realizacji: 10/2023 - 11/2028
  • Klient: Intop Warszawa sp. z o. o.
  • Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Trafiklab sp. z o. o.
ul. Hoża 86/200
00-682 Warszawa

tel.: +48797767000
kontakt@trafiklab.pl

NIP: PL5223206586
KRS: 0000913101